Jan Przeor

O kancelarii

Adwokat Jan Przeor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem w 2008 r.

W latach 2009-2012 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. W 2012r. złożył egzamin adwokacki. Wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Adwokat Jan Przeor doświadczenia zawodowe zdobywał w obsłudze prawnej zarówno instytucji państwowych, jak i prywatnych: osób fizycznych i przedsiębiorców. Od 2010r. stale współpracował z Kancelarią Juris Sp. z o.o.

Adwokat Jan Przeor w swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie zagadnieniami szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych.

Występuje również jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych.